Ngoại trưởng Mỹ có thể từ chức vì bất đồng với Trump

Ngoại trưởng Mỹ có thể từ chức vì bất đồng với Trump Ngoại trưởng Mỹ Rex...