Kyoritsu 6205

Đồng hồ kiểm tra vật dụng điện Kyoritsu 6205 dùng để kiểm định các thiết bị vật dụng điện ( ấm điện, ổ điện, bàn ủi điện, bếp điện ..vv) để phát hiện lớp cách điện của vật dụng và dòng rò. Mang đến an toàn cho người sử dụng và thay thế kịp thời các thiết bị không an toàn.
Kyoritsu 6205

Kyoritsu 6205


  • TRUE RMS
  • Backlight
  • USB

This instrument is suitable for performing tests as required by the following standards.
AS/NZS 3760 In-service safety inspection and testing of electrical equipment.

Test Function

Function Tests of contents
Class Ⅰ Test • Protective conductor resistance
   (Test current 200mA DC nominal)
• Insulation resistance test (250V or 500V)
• Leakage current test (100-253V/50Hz)
• Load current test (100-253V/50Hz)
Class Ⅱ Test • Insulation resistance test (250V or 500V)
• Leakage current test (100-253V/50Hz)
• Load current test (100-253V/50Hz)
Extension Lead Test • Protective conductor resistance
   (Test current 200mA DC nominal)
• Insulation resistance test
   (between Line/Neutral-Earth short, Line/Neutral)
• Lea