Sản Phẩm

Cập nhật sản phẩm mới nhất

Kyoritsu 5711

Kyoritsu 5711

Bút thử điện Kyoritsu 5711 dùng để phát hiện dòng điện trong dây dẫn và nhận...

Kyoritsu 6205

Kyoritsu 6205

Đồng hồ kiểm tra vật dụng điện Kyoritsu 6205 dùng để kiểm định các thiết bị vật...

Kyoritsu KT171

Kyoritsu KT171

Đồng hồ kiểm tra điện áp kyoritsu KT171 dùng để kiểm tra điện áp của các thiết...

Kyoritsu KT170

Kyoritsu KT170

Đồng hồ kiểm tra điện áp kyoritsu KT170 dùng để kiểm tra điện áp của các thiết...

Kyoritsu 6024PV

Kyoritsu 6024PV

Đồng hồ đo đa năng kyoritsu 6024PV dùng để đo điện trở cách điện quang điện, đo...

Kyoritsu 6016

Kyoritsu 6016

Đồng hồ đo đa năng kyoritsu 6016 dùng để đo thông mạch, điện trở cách điện, điện...

Kyoritsu 6011A

Kyoritsu 6011A

Đồng hồ đo đa năng kyoritsu 6011A dùng để đo thông mạch, đo mạch vòng trở kháng,...

Kyoritsu 6010B

Kyoritsu 6010B

Đồng hồ đo đa năng kyoritsu 6010B dùng để đo thông mạch, mạch vòng trở kháng,...

Kyoritsu 6018

Kyoritsu 6018

Đồng hồ đo đa năng kyoritsu 6018 dùng để đo điện trở cách điện, điện trở đất và...

Kyoritsu 6201A

Kyoritsu 6201A

Đồng hồ đo đa năng kyoritsu 6201A dùng để đo trở kháng của dậy dẫn, đo điện trở...