Sản Phẩm

Cập nhật sản phẩm mới nhất

Kyoritsu 2204R

Kyoritsu 2204R

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2204R dùng để đo dòng điện xoay chiều và đo giá trị...

Kyoritsu 2210R

Kyoritsu 2210R

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2210R dùng để đo dòng điện xoay chiều lên đến 3.000A...

Kyoritsu KT203

Kyoritsu KT203

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu KT 203 dùng để đo dòng điện (xoay chiều, một chiều),...

Kyoritsu KT200

Kyoritsu KT200

Ampe kìm kyoritsu KT 200 dùng để đo dòng điện xoay chiều, điện áp một chiều,...

Kyoritsu 2117R

Kyoritsu 2117R

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2117R dùng để đo dòng điện xoay chiều, điện áp xoay...

Kyoritsu 2300R

Kyoritsu 2300R

Đồng hồ ampe kìm Kyoritsu 2300R, dùng để đo dòng điện xoay chiều, một chiều bằng...

Kyoritsu 2012R

Kyoritsu 2012R

Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm kyoritsu 2012R có các đặt tính của một đồng hồ vạn...

Kyoritsu 2608A

Kyoritsu 2608A

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2608A dùng để đo dòng điện xoay chiều, điện áp [một...

Kyoritsu 2500

Kyoritsu 2500

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2500 dùng để đo dòng điện nhỏ. Hiển thị số

Kyoritsu 2055

Kyoritsu 2055

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2055 dùng để đo dòng điện (xoay chiều, một chiều),...

Kyoritsu 2056R

Kyoritsu 2056R

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2056R dùng để đo dòng điện (xoay chiều, một chiều),...

Kyoritsu 2046R

Kyoritsu 2046R

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2046R dùng để đo dòng điện (xoay chiều, một chiều),...

Kyoritsu 2033

Kyoritsu 2033

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2033 dùng để đo dòng điện xoay chiều, một chiều. Hiển...

Kyoritsu 2010

Kyoritsu 2010

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2010 dùng để đo dòng điện xoay chiều, một chiều với...

Kyoritsu 2009R

Kyoritsu 2009R

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2009R dùng để đo dòng điện (xoay chiều, một chiều),...

Kyoritsu 2003A

Kyoritsu 2003A

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu 2003A dùng để đo dòng điện (xoay chiều, một chiều),...