Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kyoritsuvietnam.com/public_html/includes/countries.php on line 10
Kyoritsu - Sản Phẩm Quan Tâm - Kyoritsu, Kyoritsu Việt Nam: Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm, Đồng hồ chỉ thị pha, Máy đo ánh sáng, Máy đo nhiệt độ, Máy thử điện áp, Thiết bị kiểm tra dòng rò, Thiết bị thử điện áp, Thiết bị phân tích điện

Sản Phẩm

Cập nhật sản phẩm mới nhất

Kyoritsu 3552BT

Kyoritsu 3552BT

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3552BT, dùng để kiểm tra lớp cách điện...

Kyoritsu 2210R

Kyoritsu 2210R

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2210R dùng để đo dòng điện xoay chiều lên đến 3.000A...

Kyoritsu 8035

Kyoritsu 8035

Đồng hồ đo chỉ thị pha kyoritsu 8035 dùng để xác định các pha của nguồn điện một...

Kyoritsu 8031

Kyoritsu 8031

Đồng hồ đo chỉ thị pha kyoritsu 8031 dùng để xác định các pha của nguồn điện một...

Kyoritsu 6315

Kyoritsu 6315

Đồng hồ đo phân tích công suất kyoritsu 6315. Dùng để đo công suất 1pha 2 dây, 1...

Kyoritsu 6016

Kyoritsu 6016

Đồng hồ đo đa năng kyoritsu 6016 dùng để đo thông mạch, điện trở cách điện, điện...

Kyoritsu 2117R

Kyoritsu 2117R

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2117R dùng để đo dòng điện xoay chiều, điện áp xoay...

Model 1019R

Kyoritsu 1019R

Đồng hồ vạn năng kyoritsu 1019R được thiết kế nhỏ gọn có đầy đủ các tính năng...

Kyoritsu 5410

Kyoritsu 5410

Đồng hồ đo dòng dư Kyoritsu 5410 dùng để kiểm tra độ nhạy của CP mang lại an...

Kyoritsu 4200

Kyoritsu 4200

Ampe kìm đo điện trở đất kyoritsu 4200, dùng để đo điện trở đất của các cột...

Kyoritsu 4105A

Kyoritsu 4105A

Đồng hồ đo điện trở đất kyoritsu 4105A, dùng để đo điện trở đất của các cột tiếp...

Kyoritsu 3127

Kyoritsu 3127

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3127, dùng để kiểm tra...

Kyoritsu 3125A

Kyoritsu 3125A

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3125A, dùng để kiểm tra...

Kyoritsu 2012RA

Kyoritsu 2012RA

Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm kyoritsu 2012RA có các đặt tính của một đồng hồ vạn...

Kyoritsu 3121B

Kyoritsu 3121B

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3121B, dùng để kiểm tra...

Kyoritsu 3023A

Kyoritsu 3023A

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3023A, dùng để kiểm tra lớp cách điện của...