Sản Phẩm

Cập nhật sản phẩm mới nhất

Kyoritsu 2060BT

Kyoritsu 2060BT

Đồng hồ đo công suất kyoritsu 2060BT. Dùng để đo công suất, tầng số, gốc lệch...

Kyoritsu 5050

Kyoritsu 5050

Đồng hồ ghi dữ liệu kyoritsu 5050 dùng để ghi dòng rò, dòng tải, điện áp và công...

Kyoritsu 5020

Kyoritsu 5020

Đồng hồ ghi dữ liệu kyoritsu 5010 dùng để ghi dòng rò, dòng tải, điện áp và công...

Kyoritsu 5010

Kyoritsu 5010

Đồng hồ ghi dữ liệu kyoritsu 5010 dùng để ghi dòng rò, dòng tải, điện áp và công...

Kyoritsu 6315

Kyoritsu 6315

Đồng hồ đo phân tích công suất kyoritsu 6315. Dùng để đo công suất 1pha 2 dây, 1...

Kyoritsu 6305

Kyoritsu 6305

Đồng hồ đo công suất kyoritsu 6305 dùng để đo công suất 1 pha 2 dây, 1 pha 3...