Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kyoritsuvietnam.com/public_html/includes/countries.php on line 10
Kyoritsu, Kyoritsu Việt Nam: Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm, Đồng hồ chỉ thị pha, Máy đo ánh sáng, Máy đo nhiệt độ, Máy thử điện áp, Thiết bị kiểm tra dòng rò, Thiết bị thử điện áp, Thiết bị phân tích điện

Sản Phẩm

Cập nhật sản phẩm mới nhất

Kyoritsu 2060BT

Kyoritsu 2060BT

Đồng hồ đo công suất kyoritsu 2060BT. Dùng để đo công suất, tầng số, gốc lệch...

Kyoritsu 3552BT

Kyoritsu 3552BT

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3552BT, dùng để kiểm tra lớp cách điện...

Kyoritsu 3552

Kyoritsu 3552

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3552, dùng để kiểm tra lớp cách điện của...

Kyoritsu 3551

Kyoritsu 3551

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3551, dùng để kiểm tra lớp cách điện của...

Kyoritsu 5711

Kyoritsu 5711

Bút thử điện Kyoritsu 5711 dùng để phát hiện dòng điện trong dây dẫn và nhận...

Kyoritsu 6205

Kyoritsu 6205

Đồng hồ kiểm tra vật dụng điện Kyoritsu 6205 dùng để kiểm định các thiết bị vật...

Kyoritsu 2204R

Kyoritsu 2204R

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2204R dùng để đo dòng điện xoay chiều và đo giá trị...

Kyoritsu 2210R

Kyoritsu 2210R

Đồng hồ Ampe kìm kyoritsu 2210R dùng để đo dòng điện xoay chiều lên đến 3.000A...

Kyoritsu 5050

Kyoritsu 5050

Đồng hồ ghi dữ liệu kyoritsu 5050 dùng để ghi dòng rò, dòng tải, điện áp và công...

Kyoritsu 4105DL

Kyoritsu 4105DL-H

Đồng hồ đo điện trở đất kyoritsu 4105DL dùng để đo điện trở đất của các cột tiếp...

Kyoritsu KT171

Kyoritsu KT171

Đồng hồ kiểm tra điện áp kyoritsu KT171 dùng để kiểm tra điện áp của các thiết...

Kyoritsu KT170

Kyoritsu KT170

Đồng hồ kiểm tra điện áp kyoritsu KT170 dùng để kiểm tra điện áp của các thiết...

Kyoritsu 8035

Kyoritsu 8035

Đồng hồ đo chỉ thị pha kyoritsu 8035 dùng để xác định các pha của nguồn điện một...

Kyoritsu 8031F

Kyoritsu 8031F

Đồng hồ đo chỉ thị pha kyoritsu 8031F dùng để xác định các pha của nguồn điện...

Kyoritsu Kewsnap203

Kyoritsu Kewsnap203

Đồng hồ ampe kìm kyoritsu Kewsnap 203 dùng để đo dòng điện (xoay chiều, một...

Kyoritsu Kewsnap200

Kyoritsu Kewsnap200

Ampe kìm kyoritsu Kewsnap 200 dùng để đo dòng điện xoay chiều, điện áp một...

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau